DMS (Siarczek dimetylu)

Zapach/Smak: Słodki, zapach gotowanej kukurydzy, seleru, pasternaku, smak/zapach ostrygowy. Źródło: DMS powstaje w skutek rozpadu S-metylometioniny, która powstaje podczas kiełkowania zbóż. Jednakże DMS może powstawać również w skutek infekcji bakteryjnej, podczas której następuje redukcja DMSO (Dimetylosulfotlenku) do DMSu. Jak uniknąć?: Poziom DMSu, którego źródłem są zboża wykorzystywane podczas zacierania, może być ograniczony poprzez kontrolowanie ilości … Czytaj dalejDMS (Siarczek dimetylu)