Alkoholowy/Rozpuszczalnikowy

Zapach/Smak: Niepożądany alkoholowy smak. Bananowy, różany, gorzki, chemiczny (aceton, zmywacz do paznokci), ostry, rozgrzewający, gryzący smak w ustach i przełyku.

Źródło: Oczywiście etanol jest pożądanym składnikiem w piwie. Jednakże alkohole z dłuższym łańcuchem (tj. propanol, butanol itd.) występować mogą (w bardzo niewielkich ilościach) w piwach o dużej zawartości alkoholu tj. Strong Ales, Barley Wine, Bock i Double Bock. Nadmierna ilość alkoholi o większej masie cząsteczkowej tzw. Niedogon (ang. Fusel alcohols) tj. propanol, butanol, izobutanol, alkohol izoamylowy i alkoholi fenolowych tj. thyrozol powoduje powstanie nadmiernej alkoholowości szczególnie w lekkich piwach. Może również powstawać octan etylu (etanol+kwas octowy), który będzie w głównej mierze odpowiedzialny za rozpuszczalnikowy zapach.

Alkohole


Powodami powstawania ww. związków chemicznych mogą być: zbyt wysoka temperatura fermentacji, nadmierne namnażanie się drożdży, zbyt wysoki poziom aminokwasów w brzeczce oraz zbyt wysoki poziom etanolu, który hamuje proces „normalnej” fermentacji.

Jak uniknąć?: Dobieraj odpowiedni szczep drożdży do warzonego stylu. Zbyt wysoka zawartość alkoholu może spowodować zbyt duże obciążenie drożdży, które po prostu obumrą, zamiast dokończyć fermentację. Pamiętaj, aby dobrze zaplanować swoje piwo, aby nie było w nim zbyt dużo aminokwasów (pochodzących głównie z rozpadu białek). Ważna jest również kontrola temperatury fermentacji oraz sterylność.

Dodaj komentarz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.